Báo Cáo Thường Niên

Báo Cáo Thường Niên

Báo cáo thường niên là các tài liệu duy nhất được công bố chứa đựng thông tin phong phú về hiệu suất hoạt động của một doanh nghiệp.

Báo cáo thường niên (annual report) là báo cáo định kỳ về hoạt động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính. Trong báo cáo thường niên, người ta mô tả các hoạt động kinh doanh trong năm và trình bày kết quả hoạt động này thông qua các bản báo cáo tài chính (Balance sheet, Profit & Loss, Cashflow statement) cùng các diễn giải (notes to financial statements).

Mục đích của báo cáo thường niên là nhằm giới thiệu cho các nhà đầu tư một cách đầy đủ các hoạt động trọng yếu và tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và nhằm mục đích chính là dự đoán giá cổ phiếu và các yếu tố liên quan của doanh nghiệp trong tương lai.

Tầm quan trọng của báo cáo thường niên là rất to lớn, chúng ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy điều quan tối quan trọng để có được một báo cáo thường niên có ảnh hưởng tích cực là phải cẩn trọng trong tất cả các khâu liên quan trong đó có thiết kế mỹ thuật và in ấn.

Tại In Hoàng Gia, chúng tôi luôn hiểu và chia sẽ tầm quan trọng đó với khách hàng trong hoạt động thiết kế và in ấn báo cáo thường niên. Đội ngũ thiết kế, tư vấn nhiệt tình, lành nghề luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong từng thiết kế, từng bản in. Mục đích cuối cùng là khách hàng đạt được lợi ích tối đa khi đến với In Hoàng Gia.

Phương thức giao hàng:

– Khách hàng các tỉnh: được sẽ vận chuyển hàng hóa đến các bến xe (tại Hà nội).

Chúng tôi rất coi trọng chất lượng của sản phẩm, đồng thời tận tâm phục vụ trước và sau in !